1260718902587502512

حتی فكرِ گفتن، یا فكر كردن به جمله خطرناك «فقط همین یك بار» را نكنید اغلب وقتی كه این جمله بیان می‌شود یعنی اینكه شما می‌دانید دارید كاری را انجام میدهید كه نباید بدهید

Carl Richards نویسنده كتاب طرح اقتصادی یك صفحه‌ای از حراجی‌های روز یادبود، مثال یاد می‌كند:

ما روز «memorial day» را در امریكا دو هفته جشن می‎‌گیریم، این 3 روز تعطیل رسمی در تابستان و اولین حراجی بزرگ فصل است. خرده فروشان قول می‌دهند كه این معامله دو سر سود است، در نتیجه مردم با خودشان می‎گویند كه نمی‎توانند این پیشنهاد را رد كنند. در تئوری ما می‎توانیم پول‌های‎مان را پس انداز كنیم تا یك كباب پز جدید یا میز و صندلی برای ایوان بخریم، اما كسانی هستند كه وقتی وارد مغازه می‎شوند به خودشان می‌‎گویند كه نبایند چیزی بخرند و فقط برای تماشا رفته‌اند و می‎خواهند پای این هدف‌شان بایستند….. تا اینكه چیزی را می‌بینند كه به آن نیاز دارند. اینجاست كه به خود میگویند «فقط همین یك بار». احتمالا این دفعه اول نیست كه این را می‎‌گویند و اخرین بار هم نخواهد بود كه چیزی را براساس یك بهانه می‎خرند.

بهانه «فقط همین یك بار» فقط در زمینه خرج شدن پول‎های‎مان تاثیر گزار نیست، بلكه حتی می‎تواند در زمینه سلامتی، كار و احتمالا دیگر زمینه‎های زندگی‎مان هم تاثیرگذار باشد و این ما هستیم كه باید بفهمیم چه وقت بهانه «فقط همین یك بار» برای ما عادت شده است. بنابراین دفعه‎‌ی بعد كه دیدید دارید به «همین یك بار گفتن» فكر می‎كنید بیشتر مراقب باشید!

منبع: +