father_son

مادرها همیشه نگران تنها گذاشتن فرزندشان با پدرش هستند و کلی فهرست «باید» و «نباید» درست می‌کنند تا در صورتی که مجبور شدن، پدر و بچه را تنها بگذارند، پدر به آنها دقت کند. اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد و این باعث نگرانی مادر می‌شود. یک پدر خوش‌ذوق وقتی که با فرزندش تنها بود، با تهیه این فیلم «تند شده» نشان داد که همسرش نباید نگران هیچ چیز باشد جز کم آمدن اسباب بازی!

در این فیلم ساعتها، پدر ساعت‌ها با کودکش بازی می‌کند، غذایش را می‌دهد و هر دو نهایت لذت را می‌برند!

منبع: +