بوفالو وینگز یک میان‌وعده یا کنار غذایی سبک است که در آمریکا ابداع شده و به طور کلی بال و بازو (کتف) مرغ است که‌ در سس چیلی خوابانده شده و روغن جوش سرخ میشود و معمولن با کرفس و هویج و سس پنیر زنگاری خورده میشود. نام بوفالو اشاره به شهر بوفالو داره که محل ابداع اولیه این غذاست. در فارسی ترجمه‌ی کت‌و‌بال تند برای این غذا رسا و گویاست.

نویسنده: بهادر

منبع: +