ثروت دنی سنفورد محصول نوآوری و سرمایه‌گذاری در صنعت بانکداری، به ویژه در بخش ارائه خدمات مالی‌ و اعتباری پرریسک، پربهره، با سقف مالی‌ کم است (۱). مشکلی‌ که در سالهای اخیر آقای سنفورد مواجه شده است این است که قادر به برآورده کردن آرزویش، یعنی‌ مردن در فقر نیست، قادر نیست با سرعت بیشتری که بر ثروتش افزوده میشود، هزینه خیریه کند. بطور مثال، سنفورد حدود یک‌و‌نیم میلیارد دلار به بخش بهداشت و آموزش چالش‌های کودکان هزینه کرده است (۲)، اما ثروتی که در همین مدت بر دارایی‌اش افزوده شد، مانع کاهش ثروتش شده است.
خلاصه اینکه دوستان این بنده خاطر خدا را یاری کنید.
۱) ترجمه فارسی شغل دانی سنفورد دقیقا میشود “رباخواری”.
۲) تمرکز منابع #مالی‌ تزریق شده به بخش آموزش #کودکان، افزایش سازگاری دختران و پسران به قسمی است که بتواند ازدواج‌های موفق.تری داشته باشند. چشم‌انداز سنفورد این است که بتواند در سالهای آینده، نسلی تربیت شود که پنجاه درصد کمتر #طلاق بگیرد.

نویسنده: فرشاد توماج
منبع: +