مهمونی خونه‌گرم‌کن

House Warming Party یک رسم نسبتاً متداول در غرب هست که زوجین بعد از ورود به اولین خانه شون، دوستان و آشنایان شون رو به مهمانی دعوت می کنند تا گرمابخش خانه ی تازه شون باشند. و گرچه انتظاری نیست، اما مرسوم و محترمانه است که برای خانه ی جدید هدیه ی کوچکی ببرید. از […]